BennyDating Registration

(แบบฟอร์มการลงทะเบียน)

 • ขั้นตอนที่หนึ่ง การรวบรวมข้อมูล
  • กรอบใบสมัครให้ครบถ้วน (เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์)
  • ส่งรูปถ่ายมายังผมที่ไอดีไลน์ BennyDating

 • ขั้นตอนที่สอง ชำระค่าบริการ
  • ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเทศของคู่ต่างชาติที่ท่านสนใจ ประเทศละ 2,500 บาท โดยทางผมจะนำข้อมูลท่านไปนำเสนอให้กับเครือข่ายการทำงานของผมที่ประเทศนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเลือก ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ค่าบริการอยู่ที่ 2,500 + 2,500 = 5,000 บาท
  • ชำระค่าบริการมายัง บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาบางบัว เลขที่ 103-2-45109-6 ชื่อบัญชี นาย วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (Mr Wasuwath Pongkachorn)

 • ขั้นตอนที่สาม บริการจัดหาคู่
  • ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับและถูกส่งไปยังเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆ ระยะเวลาในการดำเนินการจัดหาคู่ 5 วัน ต่อ 1 ประเทศ เพื่อค้นหาคู่ต่างชาติที่สนใจท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเลือก ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ระยะเวลาดำเนินการจัดหาคู่ ทั้งหมด 10 วัน

 • ขั้นตอนที่สี่ ส่งผลลัพธ์ไอดีไลน์ของคู่ที่จัดหาได้ให้ท่านทางไลน์
  • ผลลัพธ์ที่ได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับคู่ต่างชาติที่สนใจท่าน ตัวอย่างเช่น มีคู่ต่างชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สนใจท่านทั้งหมด 4 คน และมีคู่ต่างชาติที่ประแคนาดา สนใจท่านทั้งหมด 2 คน ทางผมจะส่งประวัติ รูปถ่าย และไอดีไลน์ทั้ง 6 คนให้ท่านทางไลน์ เพื่อท่านจะได้ทำความรู้จัก และพูดคุยกับคู่ต่างชาติทั้ง 6 คนต่อไปทางการแชตไลน์ (Line)

 

 • ขั้นตอนที่ห้า ให้การสนับสนุนท่านด้านภาษาอังกฤษ
  • ผมจะคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือภาษาอังกฤษแก่ท่านทางไลน์ เพื่อให้ท่านได้รับความมั่นใจว่าทางผมจะให้บริการท่านอย่างเต็มที่ ข้อมูลติดต่อผม ตามรูปนามบัตร